Rekuperacja

Rola wentylacji w budownictwie mieszkaniowym a rekuperacja

Nowoczesne technologie budowlane – dzięki coraz lepszym materiałom posiadającym wysokie parametry izolacyjności oraz nowocześniejszym sposobom budowania – zapewniają obecnie konstruowanym budynkom bardzo wysoką szczelność. Pozwala to ich mieszkańcom na znacznie oszczędności kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem.

Duży rozwój technologii termoizolacyjnej w ostatnich latach spowodował diametralną zmianę podejścia do zagadnienia jakości izolacji w budynkach: zmienione zostały dopuszczalne parametry przenikania ciepła dla ścian i okien, zmieniona została klasa szczelności okien. Zmieniono nawet prawo, w którym zaostrzono wymogi cieplne stawiane budynkom. Nie pomyślano jednak o konsekwencjach tych zmian zostawiając daleko w tyle przepisy wentylacyjne. Skutki pojawiły się niemal natychmiast: zagrzybione i zawilgotniałe ściany w stosunkowo nowych budynkach, skraplanie się nadmiaru pary wodnej na szybach, problemy z pracą kotłów czy kominków z otwartą komorą spalania.
Uszczelniając obecnie maksymalnie dom i mając jedynie na uwadze obniżenie kosztów ogrzewania, pomija się niezwykle istotną z punktu widzenia zdrowia i komfortu życia ludzi kwestię dopływu świeżego powietrza do budynków mieszkalnych. Projektowana bowiem obecnie w większości domów wentylacja grawitacyjna, bez spełnienia określonych warunków atmosferycznych, po prostu NIE DZIAŁA.

Myśląc o wentylacji nie sposób nie wspomnieć także o aspekcie jakości powietrza, którym oddychamy. Dopóki nie zabraknie nam tlenu, jakość powietrza traktujemy jako coś oczywistego. Dobrze jest pamiętać, że to właśnie skład powietrza i jego parametry zapewniają człowiekowi dobre samopoczucie i ochronę przed dyskomfortem, bólem głowy, uczuciem senności, mdłościami, zawrotami głowy, które często są pierwszymi objawami niedotlenienia, z czego przeciętny mieszkaniec źle wentylowanego budynku nie zdaje sobie sprawy.

Z tych powodów  należy  podjąć decyzji o skutecznym i energooszczędnym rodzaju wentylacji w naszym budynku lub mieszkaniu żeby komfort przebywania nas zadowalał –wybór wentylacji  jest  na całe życie
Do najskuteczniejszych systemów wentylacyjnych należy REKUPERACJA jest to system nawiewno- wywiewny z odzyskiem ciepła.

Odzysk ciepła, oszczędności – każdy rekuperator, niezależnie od swojej sprawności, odzyskuje energię cieplną, która z roku na rok jest coraz droższa. Wentylacja grawitacyjna zapewniająca dostateczną wymianę powietrza do budynku w okresie zimowym bez odzysku ciepła drastycznie podnosi koszty ogrzewania budynku. Im jest on lepiej zaizolowany tym straty energetyczne na wentylacji grawitacyjnej są większe.
Dla budynków pasywnych straty energetyczne z powodu prawidłowo funkcjonującej wentylacji  grawitacyjnej mogą sięgać 70% lub nawet 80% strat ciepła w budynku.  Domem energooszczędnym może być tylko i
wyłącznie dom z rekuperacją. Przy czym należy sobie zdawać sprawę, że poziom ilości zaoszczędzonej energii dla danego budynku można wykonać wyłącznie przez porównanie jej ze stratami ciepła poniesionymi na wentylację w sporządzonym bilansie ciepła dla budynku.

Koszty eksploatacji – należą do nich: zużycie energii elektrycznej (między 100 – 200 PLN  na rok w zależności od typu i rodzaju rekuperatora), regularna wymiana filtrów oraz coroczne przeglądy serwisowe.

Usuwanie zanieczyszczeń – przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej mamy możliwość usunięcia wszystkich zanieczyszczeń emitowanych przez ludzi, przedmioty i elementy stałe budynku, co w znaczący sposób poprawia jakość powietrza.

Filtracja powietrza – przy wentylacji mechanicznej mamy częściowy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. W porównaniu z wentylacją grawitacyjną eliminujemy tu praktycznie większość istotnych zanieczyszczeń stałych, które zawieszone są w powietrzu.

Komfort – tylko prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja mechaniczna zapewnia poprawne parametry wentylowania budynku. Bardzo ważne jest, by instalacja została zaprojektowana i wykonana z najwyższą starannością i znajomością sztuki, ponieważ błędy w instalacji wentylacji nie zawsze widać w chwili odbioru budynku – potrafią one jednak dawać o sobie znać przez lata Należy przy tym pamiętać, że rekuperacja nie jest systemem klimatyzacji precyzyjnej, w której domownik jest w stanie ustanowić konkretne parametry temperaturowe i wilgotnościowe powietrza. Rekuperacja jest systemem, którego główną funkcją jest wymiana powietrza przy możliwie niskich kosztach eksploatacji.