Rekuperacja

Rola wentylacji w budownictwie mieszkaniowym a rekuperacja

Nowoczesne technologie budowlane – dzięki coraz lepszym materiałom posiadającym wysokie parametry izolacyjności oraz nowocześniejszym sposobom budowania – zapewniają obecnie konstruowanym budynkom bardzo wysoką szczelność. Pozwala to ich mieszkańcom na znacznie oszczędności kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem.

Duży rozwój technologii termoizolacyjnej w ostatnich latach spowodował diametralną zmianę podejścia do zagadnienia jakości izolacji w budynkach: zmienione zostały dopuszczalne parametry przenikania ciepła dla ścian i okien, zmieniona została klasa szczelności okien. Zmieniono nawet prawo, w którym zaostrzono wymogi cieplne stawiane budynkom. Nie pomyślano jednak o konsekwencjach tych zmian zostawiając daleko w tyle przepisy wentylacyjne. Skutki pojawiły się niemal natychmiast: zagrzybione i zawilgotniałe ściany w stosunkowo nowych budynkach, skraplanie się nadmiaru pary wodnej na szybach, problemy z pracą kotłów czy kominków z otwartą komorą spalania.
Uszczelniając obecnie maksymalnie dom i mając jedynie na uwadze obniżenie kosztów ogrzewania, pomija się niezwykle istotną z punktu widzenia zdrowia i komfortu życia ludzi kwestię dopływu świeżego powietrza do budynków mieszkalnych. Projektowana bowiem obecnie w większości domów wentylacja grawitacyjna, bez spełnienia określonych warunków atmosferycznych, po prostu NIE DZIAŁA.

Myśląc o wentylacji nie sposób nie wspomnieć także o aspekcie jakości powietrza, którym oddychamy. Dopóki nie zabraknie nam tlenu, jakość powietrza traktujemy jako coś oczywistego. Dobrze jest pamiętać, że to właśnie skład powietrza i jego parametry zapewniają człowiekowi dobre samopoczucie i ochronę przed dyskomfortem, bólem głowy, uczuciem senności, mdłościami, zawrotami głowy, które często są pierwszymi objawami niedotlenienia, z czego przeciętny mieszkaniec źle wentylowanego budynku nie zdaje sobie sprawy.

Z tych powodów  należy  podjąć decyzji o skutecznym i energooszczędnym rodzaju wentylacji w naszym budynku lub mieszkaniu żeby komfort przebywania nas zadowalał –wybór wentylacji  jest  na całe życie
Do najskuteczniejszych systemów wentylacyjnych należy REKUPERACJA jest to system nawiewno- wywiewny z odzyskiem ciepła.

Odzysk ciepła, oszczędności – każdy rekuperator, niezależnie od swojej sprawności, odzyskuje energię cieplną, która z roku na rok jest coraz droższa. Wentylacja grawitacyjna zapewniająca dostateczną wymianę powietrza do budynku w okresie zimowym bez odzysku ciepła drastycznie podnosi koszty ogrzewania budynku. Im jest on lepiej zaizolowany tym straty energetyczne na wentylacji grawitacyjnej są większe.
Dla budynków pasywnych straty energetyczne z powodu prawidłowo funkcjonującej wentylacji  grawitacyjnej mogą sięgać 70% lub nawet 80% strat ciepła w budynku.  Domem energooszczędnym może być tylko i
wyłącznie dom z rekuperacją. Przy czym należy sobie zdawać sprawę, że poziom ilości zaoszczędzonej energii dla danego budynku można wykonać wyłącznie przez porównanie jej ze stratami ciepła poniesionymi na wentylację w sporządzonym bilansie ciepła dla budynku.

Koszty eksploatacji – należą do nich: zużycie energii elektrycznej (między 100 – 200 PLN  na rok w zależności od typu i rodzaju rekuperatora), regularna wymiana filtrów oraz coroczne przeglądy serwisowe.

Usuwanie zanieczyszczeń – przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej mamy możliwość usunięcia wszystkich zanieczyszczeń emitowanych przez ludzi, przedmioty i elementy stałe budynku, co w znaczący sposób poprawia jakość powietrza.

Filtracja powietrza – przy wentylacji mechanicznej mamy częściowy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. W porównaniu z wentylacją grawitacyjną eliminujemy tu praktycznie większość istotnych zanieczyszczeń stałych, które zawieszone są w powietrzu.

Komfort – tylko prawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja mechaniczna zapewnia poprawne parametry wentylowania budynku. Bardzo ważne jest, by instalacja została zaprojektowana i wykonana z najwyższą starannością i znajomością sztuki, ponieważ błędy w instalacji wentylacji nie zawsze widać w chwili odbioru budynku – potrafią one jednak dawać o sobie znać przez lata Należy przy tym pamiętać, że rekuperacja nie jest systemem klimatyzacji precyzyjnej, w której domownik jest w stanie ustanowić konkretne parametry temperaturowe i wilgotnościowe powietrza. Rekuperacja jest systemem, którego główną funkcją jest wymiana powietrza przy możliwie niskich kosztach eksploatacji.

unnamed6
FLAIR 325 Cechy Produktu
unnamed6
FLAIR 325, FLAIR 400 Karta Katalogowa
unnamed6
Renovent Excellent Pools
unnamed6
Instrukcja Excellent